Oferta

Firma DropService od 1995 roku zajmuje się profesjonalnym uzdatnianiem wody, oferując szereg urządzeń przeznaczonych do tego celu.

Urządzenia

Firma DropService od 1995 roku zajmuje się profesjonalnym uzdatnianiem wody, oferując szereg urządzeń przeznaczonych do tego celu:

 • filtry do wody
 • odżelaziacze i odmanganiacze
 • kolumny zmiękczające
 • kolumny R.O. (odwrócona osmoza)
 • stacje elektrodejonizacji EDI
 • pompy dozujące, chloratory, kompletne zestawy dozujace
 • sterylizatory UV (lampy UV)
 • generatory wolnego chloru - OXIPERM firmy Grundfos
 • kompletne wyposażenie basenów - od małych domowych do wielkogabarytowych
 • urządzenia kontrolno-pomiarowe dla wszelkich mierzalnych parametrów wody technologicznej i spożywczej oraz ścieków

Uzdatnianie wody czyni ją zdatną do spożycia, dzięki procesowi odwróconej osmozy, w wyniku którego z wody usuwane są zbędne związki chemiczne. W celu usunięcia z wody kationów i anionów stosuje się demineralizację.

Serwis układów

Współpraca z Państwem rozpoczyna się wykonanieprzez nas wstępnego badania jakości wody w obiegu oraz zapoznaniem się z:

 • obiegiem
 • źródłami ciepła (chłodu)
 • zadaniem jakie musi spełniać (np. centralne ogrzewanie, chłodzenie. sterylizacja itp.)
 • objętością układu

Ten wstępny etap pozwala nam na dokonanie analizy: jakie preparaty powinny być zastosowane i w jakim stężeniu, jaki będzie koszt przedsięwzięcia. Etap ten jest realizowany przez nas bezpłatnie i zdarza się, że klienci stosując się do zaproponowanych przez nas rad, nie ponosząc żadnych kosztów znacznie poprawiają stan i stopień ochrony instalacji. Po uzgodnieniu szczegółów współpracy przystępujemy do montażu aparatury dozującej (ewentualnie urządzeń do przygotowania wody) i aplikacji preparatów.

Nadzór technologiczny

Nadzór technologiczny nad jakością wody ma na celu zoptymalizowanie zużycia naszych preparatów oraz zapewnienie Państwu jak najlepszej jakości wody.

 • systematyczne dostawy i aplikację preparatów do uzdatniania wody
 • sprawdzanie jakości i nastaw systemów dozujących
 • kontrola pracy systemów uzdatniania, analiza wody po SUW
 • drobne naprawy urządzeń dozujących (typu wymiana uszczelek itp.)
 • cykliczne sprawdzanie parametrów wody (a przede wszystkim czy parametry wody oraz stężenia zastosowanych preparatów są zgodne z wymogami producenta)
 • cykliczne (np. raz w miesiącu) sporządzanie aktualnego raportu zawierającego:
  • wyniki analizy jakości wody wraz z interpretacją
  • sugestie, co można zrobić, aby poprawić parametry wody
  • opis działań korygujących i ewentualnych drobnych napraw
  • roczne zestawienie wyników - raport o stanie instalacji

Cykliczność kontroli parametrów wody uzależniona jest od rodzaju obiegu. Z naszego doświadczenia wynika, że "serwis wody" daje ogromne korzyści, gdyż, poza przeglądem zmian na przestrzeni wielu lat, umożliwia zapobieżeniu "starzenia się" instalacji, a co za tym idzie, przynosi wymierne oszczędności kosztów eksploatacyjnych jak i kosztów inwestycyjnych. Prosimy pamiętać, że tylko kompleksowe podejście do zagadnienia w pełni spełni Państwa oczekiwania i w sposób znaczący pozwoli na wydłużenie czasu eksploatacji obiegów.

Oferta
Michał Jackowski
Serwis
Dariusz Jankowski