Systemy uzdatniania wody
ZMIĘKCZANIE

 

Zmiękczanie wody polega na usunięciu z wody składników powodujących jej twardość. Proces ten polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych, odpowiedzialnych za twardość wody, na jony sodu. Proces ten zachodzi w wymiennikach jonowych w trakcie przepływania uzdatnianej wody przez żywicę jonowymienną. Gdy zdolność jonowymienna złoża zostanie wyczerpana, poddawane jest ono procesowi regeneracji za pomocą solanki. Ilość zużytej soli uzależniona jest od jakości złoża i założonych warunków regeneracji.
Woda uzdatniona za pomocą wymiany jonowej, przy zachowaniu dopuszczalnych prędkości technologicznych żywic, ma twardość ogólną poniżej 0,3odh.
Woda podawana na zmiękczacze powinna być wstępnie uzdatniona przez usunięcie: zanieczyszczeń mechanicznych oraz odżelazianie i odmanganienie, gdyż w przeciwnym wypadku część zdolności wymiennej zostanie wykorzystana na wymianę jonów żelaza i manganu.
Zmiękczanie jest zazwyczaj jednym z elementów stacji uzdatniania wody do celów spożywczych, grzewczych, chłodniczych oraz innych procesów technologicznych
© DROP-SERVICE 2010-2016