Systemy uzdatniania wody
SERWIS

SERWIS UKŁADÓW - przygotowanie wody oraz korekta chemicznam  
 
  Współpraca z Państwem rozpoczyna się wykonanieprzez nas wstępnego badania jakości wody w obiegu oraz zapoznaniem się z :
  • obiegiem,
  • źródłami ciepła (chłodu),
  • zadaniem jakie musi spełniać (np. centralne ogrzewanie, chłodzenie, sterylizacja itp.)
  • objętością układu.

Ten wstępny etap pozwala nam na dokonanie analizy: jakie preparaty powinny być zastosowane i w jakim stężeniu, jaki będzie koszt przedsięwzięcia.

Etap ten jest realizowany przez nas bezpłatnie i zdarza się, że klienci stosując się do zaproponowanych przez nas rad, nie ponosząc żadnych kosztów znacznie poprawiają stan i stopień ochrony instalacji. Po uzgodnieniu szczegółów współpracy przystępujemy do montażu aparatury dozującej (ewentualnie urządzeń do przygotowania wody) i aplikacji preparatów.

Oprócz zapewnienia Państwu preparatów do uzdatniania wody oraz dostaw i montażu urządzeń j.w., w zakresie naszej działalności znajduje się: nadzór nad jakością wody w instalacji, okresowa konserwacja urządzeń.

Nadzór technologiczny nad jakością wody ma na celu zoptymalizowanie zużycia naszych preparatów oraz zapewnienie Państwu jak najlepszej jakości wody.
 
Nazywamy to
"SERWISEM WODY"
opartym na bazie stałej umowy
 
Jest to zespół czynności wykonywanych okresowo, który polega na badaniu jakości wody w poszczególnych instalacjach.
 
Obejmuje on:
 
  • systematyczne dostawy i aplikację preparatów do uzdatniania wody,
  • sprawdzanie jakości i nastaw systemów dozujących,
  • kontrola pracy systemów uzdatniania, analiza wody po SUW
  • drobne naprawy urządzeń dozujących (typu wymiana uszczelek itp.),
  • cykliczne sprawdzanie parametrów wody (a przede wszystkim czy parametry wody oraz stężenia zastosowanych preparatów są zgodne z wymogami producenta),
  • cykliczne (np. raz w miesiącu) sporządzanie aktualnego raportu zawierającego:

Ø      -  wyniki analizy jakości wody wraz z interpretacją,

Ø      - sugestie, co można zrobić, aby poprawić parametry wody,

Ø      - opis działań korygujących i ewentualnych drobnych napraw.

Ø      - roczne zestawienie wyników - raport o stanie instalacji,

 

Cykliczność kontroli parametrów wody uzależniona jest od rodzaju obiegu. Nasi klienci najczęściej decydują się na badania comiesięczne (dla obiegów sezonowych jak c.o. i chłód - tylko w okresie działania).
Z naszego doświadczenia wynika, że "serwis wody" daje ogromne korzyści, gdyż, poza przeglądem zmian na przestrzeni wielu lat, umożliwia zapobieżeniu "starzenia się" instalacji, a co za tym idzie, przynosi wymierne oszczędności kosztów eksploatacyjnych jak i kosztów inwestycyjnych.


Prosimy pamiętać, że tylko kompleksowe podejście do zagadnienia w pełni spełni Państwa oczekiwania i w sposób znaczący pozwoli na wydłużenie czasu eksploatacji obiegów. Nasza wiedza teoretyczna oraz wieloletnie doświadczenie są do Waszej dyspozycji.
© DROP-SERVICE 2010-2016