Systemy uzdatniania wody
Mętność

Mętność jest to właściwość optyczna, polegająca na rozproszeniu i absorbowaniu części widma promieniowania widzialnego przez cząstki stałe obecne w wodzie lub ściekach. Mętność wody uwarunkowana jest obecnością nierozpuszczonych w niej cząstek pochodzenia nieorganicznego i organicznego, które rozpraszają i absorbują promienie świetlne. Mętność mogą powodować wytrącające się:

  • związki żelaza, manganu i glinu,
  • kwasy humusowe,
  • plankton,
  • cząstki skał i gleb,
  • osady denne,
  • zawiesiny odprowadzane do wód ze ściekami.
 Pomiar mętności daje ogólne pojęcie o stopniu zanieczyszczenia wody. Oznaczanie mętności jest jednak niezbędne przy ocenie wody do picia oraz wody do celów gospodarczych i przemysłowych. Mętność wody wpływa przede wszystkim na jej wygląd i smak. Wody mętne nie nadają się do picia i celów gospodarczych. Dopuszczalny zakres wartości (dot. wody do spożycia) wg PN wynosi: 1 (NTU).
© DROP-SERVICE 2010-2016