Systemy uzdatniania wody
Zapach

Zapach wody jest powodowany obecnością w niej:
  • gazów,
  • produktów rozkładu ciał organicznych, mikroorganizmów i organizmów wodnych,
  • produktów rozkładu substancji nieorganicznych i organicznych wprowadzanych ze ściekami.

Zapach wody może świadczyć o jej zanieczyszczeniu, dlatego np. przemysł spożywczy lub farmaceutyczny wymagają wody wolnej od zapachów.
© DROP-SERVICE 2010-2016