Systemy uzdatniania wody
STERYLIZACJA UV

 

Sterylizacja jest to proces technologiczny, który ma na celu usunięcie z wody mikroorganizmów za pomocą promieni ultrafioletowych. Światło ultrafioletowe to nic innego jak promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 100-400 nm. Jest to zakres światła niewidzialnego składający się z trzech przedziałów UV-A, UV-B, UV-C. Metoda ta dotyczy promieniowania o długości fali 200 do 280 nm, a w szczególności od 254 do 265nm (pasmo UV-C). Promienie UV zmieniają strukturę głównie kwasów nukleinowych, dlatego wnikając w DNA mikroorganizmów powodują w nich zmiany, które uniemożliwiają ich odtworzenie, a w końcu przyczyniają się do ich likwidacji.

Efektywność oczyszczania wody promieniami ultrafioletowymi zależy od skażenia mikrobiologicznego wody poddawanej uzdatnianiu. Zwykle określana jest ona dla bakterii wskaźnikowych, czyli dla Escherichia Coli (E.Coli). Dla uzyskania wody pitnej w wodociągach najczęściej przyjmuje się skuteczność dla e. coli na poziomie 99,9%.

Sterylizatory naszej firmy:

 

 • Prawie 100% skuteczność w oczyszczaniu wody

 • Brak jakichkolwiek kłopotliwych produktów podyzenfekcyjnych.

 • 7-letnia gwarancja na naszą komorę naświetlania

 • Komora wykonana z materiału odpornego na działanie korozji

 • Brak wpływu promieni UV na smak i zapach wody

 • Wymienne osłony kwarcowe

 • Długoletnia eksploatacja promiennika UV sięgająca aż 1 roku

 • Alarm informujący o zakłóceniach w działaniu promiennika

 

Chcąc odpowiednio dobrać urządzenie UV do pomieszczenia należy wziąć pod uwagę:

 

 • Przepływ wody mierzony w jednostkach m3/h

 • Temperaturę oraz określone ciśnienie wody

 • Możliwości powierzchniowe pomieszczenia

 • Poziom transmisji światła UV – przejrzystość wody

 • Dopuszczalny i możliwy spadek ciśnienia wody

 

Budowa i specyfika działania urządzenia UV:

 

Części składowe urządzenia UV to: komora naświetlania oraz lampy UV umieszczone w jej wnętrzu. Ilość lamp jest różna i może się wahać do kilku do kilkunastu. Woda w takim urządzeniu przepływa obok lamp, który moc szacuje się w granicach 20-120W. Ich żywotność to około 4000- 10000 godzin. Lampy takie umożliwiają przypływ wody w granicach 0,1 do 50 m3/h. Dzięki odpowiedniej grubości warstwy cieczy, która poddawana jest uzdatnianiu możliwe jest efektywne przenikanie promieni ultrafioletowych. Woda dopływa do urządzenia oczyszczającego króćcem dopływowym a następnie po jej naświetleniu odpływa króćcem wypływowym. W środkowej części tego urządzenia znajduje się czujnik pomiarowy, który określa poziom promieniowania. Skuteczność urządzenia jest dodatkowo osiągana poprzez montownie specjalnych systemów, które w sposób mechaniczny usuwają gromadzący się osad z osłonowych rur kwarcowych w czasie pracy urządzenia.

 

Warto pamiętać, że nasze urządzenia z powodów eksploatacyjnych tracą swoje właściwości, dlatego niezbędne jest ich okresowe serwisowanie.

© DROP-SERVICE 2010-2016