Systemy uzdatniania wody
ODŻELAZIANIE

 

Odżelazianie wody

 

Większość wód gruntowych w Polsce posiada podwyższone wartości manganu oraz żelaza, co wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie przemysłu oraz zdrowie człowieka. Długotrwałe spożywanie wody, która posiada wyższą zawartość żelaza czy manganu niż dopuszczalne granice (0,2 mg/dm3 dla żelaza oraz 0,05 mg/dm3 dla manganu) wpływa szkodliwie układ kostno-stawowy oraz powoduje zmiany w układzie krwionośnym.

Woda zawierająca podwyższone ilości żelaza w czasie gotowania zmienia swoją barwę oraz staje się mętna, co wpływa na smak naszych potraw. Żelazo osadza się także na urządzeniach sanitarnych, tworząc na nich plamy, które następnie w trakcie prania przenoszone są na nasze ubrania.

 

Stosowany przez naszą firmę proces odżelaziania wody ma na celu usunięcie z wody nadmiernej ilości żelaza poprzez przekształcenie rozpuszczonych w wodzie związków żelaza na ich formę trudno rozpuszczalną. Proces może odbywać się poprzez napowietrzanie i filtrację na złożach kwarcowych oraz katalitycznych lub bez napowietrzania na specjalistycznych złożach zeolitowych płukanych solanką.

 

Nasze odżelaziacze/odmanganiacze charakteryzują się:

 

  • Złożem o wysokiej wydajności utleniania żelaza i manganu

  • Wydajnością oraz efektywnością

  • Niskim kosztem eksploatacji

  • Długoletnią eksploatacją złoża

  • Automatycznym procesem płukania złoża

 

Warto pamiętać, że nasze urządzenia z powodów eksploatacyjnych tracą swoje właściwości, dlatego niezbędne jest ich okresowe serwisowanie.

© DROP-SERVICE 2010-2016