Systemy uzdatniania wody
ODWRÓCONA OSMOZA

 

Odwrócona osmoza jest to proces, który polega na oddzieleniu wody od znajdujących się w niej związków chemicznych. Proces ten polega na przepuszczaniu pod wysokim ciśnieniem wstępnie przefiltrowanej wody przez specjalną błonę półprzepuszczalną – membranę osmotyczną w wyniku, czego następuje przepływ wody w kierunku odwrotnym do naturalnego. W wyniku tej metody po jednej stronie otrzymujemy permeat, czyli wodę oczyszczoną, natomiast po drugiej koncentrat – wszelkiej zanieczyszczenia mechaniczne oraz biologiczne

Urządzenia służące odwróconej osmozie posiadają określone podzespoły (zawory odcinające, zawory zwrotne, elektromagnetyczne) a także konkretne przyrządy pomiarowe (manometry, rotametry, konduktometr).

Urządzenia tego typu montowane są zazwyczaj na stalowej ramie lub, a w przypadku małych wydajności na tablicy do powieszenia na ścianie. E celu tłoczenia wody do membran stosowane są wysokociśnieniowe pompy, najczęściej wykonane z brązu lub ze stali szlachetnej.

Warto pamiętać, że nasze urządzenia z powodów eksploatacyjnych tracą swoje właściwości, dlatego niezbędne jest ich okresowe serwisowanie.

© DROP-SERVICE 2010-2016