Systemy uzdatniania wody
Odczyn pH

Wartość pH wskazuje czy woda ma odczyn kwaśny, zasadowy czy obojętny. Odczyn pH określa stężenie jonów wodorowych w roztworze. Wszystkie procesy biologiczne zachodzące w wodzie wymagają odpowiedniego odczynu. Wartość pH wody ma duże znaczenie dla jej uzdatniania, dla korozyjności wody w instalacjach wodociągowych i dla procesów technologicznych.
Dopuszczalna wartość pH wody do spożycia wg PN wynosi : 6,5 ÷ 9,5.
© DROP-SERVICE 2010-2016